AKTUALNOŚCI
2013-10-18
E-energetyczna rewolucja
Polską energetykę czeka cyfrowa
rewolucja. Tym bardziej, że do 2050 r.
zapotrzebowanie na energię
ma się podwoić.


2013-10-17
Inteligentna energetyka - świetlana przyszłość?
W ramach Targów Energii Odnawialnej Renexpo odbyła się konferencja poświęcona ISE
2013-09-05
Inteligentne urządzenia pomiarowe
Pojęcie inteligentny licznik powszechnie jest rozumiane jako licznik energii elektrycznej, ale mogą to być również urządzenia do pomiaru zużycia wody, gazu, ciepła.
2013-07-12
Dotacje na efektywność

Jak skutecznie pozyskiwać dotacje na projekty z zakresu efektywności energetycznej?

AKTUALNOŚCI
2013-07-12

Jak skutecznie pozyskiwać dotacje na projekty z zakresu efektywności energetycznej?

Według ekspertki Katarzyny Sobótki-Demianowskiej – autorki wykładu tematycznego Finansowanie przedsięwzięć inteligentnej energetyki ze środków krajowych i zagranicznych - poszczególne programy mogą mieć różne wymogi co do wytycznych dla wniosku projektowego, czyli układu informacji, zakresie, kosztorysowania i harmonogramowania projektu, w zależności od sfery i ich własnej specyfiki (np. doradcze, inwestycyjne, współpracy regionów, itp.). W każdym wypadku format wniosku projektowego, oraz specyficzne warunki są narzucane przez instytucję wdrażającą i załączone do dokumentów wymaganych w ramach dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do pisana wniosku, należy bezwzględnie zapoznać się z wytycznymi konkursów i stricte się do nich stosować, ponieważ każdy konkurs ma swoją specyfikę i różnią się one od siebie. Często, pomimo bardzo dobrych projektów pod względem merytorycznym, zostają one odrzucone ze względów formalnych, bo lider koordynator projektu nie zapoznał się z wytycznymi.

Są dwie metody właściwego doboru konkursu oraz pomysłu projektu:

 

 

1.

Pierwszą jest posiadanie pomysłu, a następnie poszukiwanie odpowiedniego konkursu, jednak czasami okazuje się, że nie ma konkursów, które korespondują z danym obszarem.

 

2.

Drugą metodą jest przeszukiwanie konkursów pod kątem różnych zaproszeń do składania wniosków.

 

Zatem pierwszym krokiem w procesie przygotowywania projektu jest posiadanie pomysłu, który kwalifikuje się do wsparcia. Pomysł musi wpisywać się w cele danego naboru wniosków oraz programu. Następnie należy zapoznać się ze szczegółowym opisem tego programu, priorytetów i działań. Projektodawca musi spełniać wszystkie określone w programie kryteria (odnoszące się do beneficjentów, planowanych działań itd.), które wpływają na kwalifikowalność całego projektu. Należy przeanalizować także inne programy i strategie (polityki) związane z danym obszarem, jakiego będzie dotyczył projekt oraz odnieść się do nich podczas formułowania projektu.

 

W wielu programach dobranie odpowiedniego partnera i nawiązanie współpracy w ramach konsorcjum jest jednym z podstawowych wymogów.  Partnerzy powinni się nawzajem uzupełniać, lecz muszą działać w celu rozwiązania jednego wspólnego problemu objętego projektem. Istotnym aspektem jest, by zarówno koordynator projektu, jak i inne osoby zaangażowane w proces planowania, dobrze znały problem, jaki ma być przedmiotem współpracy, co może pomóc w ujęciu wszystkich aspektów danego przedsięwzięcia, a także w dobraniu odpowiednich osób i partnerów do projektu.

 

Partnerzy często odgrywają różne role w projekcie. Tworząc konsorcjum głównym kryterium doboru partnerów powinno być ich odpowiednie doświadczenie - nie wystarczy, że zna się poszczególnych partnerów oraz ich doświadczenie w pracy nad projektami. Role, zadania oraz zakres odpowiedzialności partnerów powinny być dokładnie opisane we wniosku. Każdy z partnerów musi odgrywać jasną i odpowiednio dobraną rolę mając na uwadze cele projektu. Niektóre konkursy narzucają typy partnerów np. jednostki naukowe, przemysł czy MŚP, a nawet różnorodność pod względem kraju pochodzenia.


Zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań do wykładu K. Sobótki-Demianowskiej pt.  Finansowanie przedsięwzięć inteligentnej energetyki ze środków krajowych i zagranicznych oraz do pozostałych wykładów tematycznych w ramach e-szkoleń "Abc Inteligentnych Sieci


Zapraszamy!