AKTUALNOŚCI
2013-10-18
E-energetyczna rewolucja
Polską energetykę czeka cyfrowa
rewolucja. Tym bardziej, że do 2050 r.
zapotrzebowanie na energię
ma się podwoić.


2013-10-17
Inteligentna energetyka - świetlana przyszłość?
W ramach Targów Energii Odnawialnej Renexpo odbyła się konferencja poświęcona ISE
2013-09-05
Inteligentne urządzenia pomiarowe
Pojęcie inteligentny licznik powszechnie jest rozumiane jako licznik energii elektrycznej, ale mogą to być również urządzenia do pomiaru zużycia wody, gazu, ciepła.
2013-07-12
Dotacje na efektywność

Jak skutecznie pozyskiwać dotacje na projekty z zakresu efektywności energetycznej?

AKTUALNOŚCI
2013-09-05
Pojęcie inteligentny licznik powszechnie jest rozumiane jako licznik energii elektrycznej, ale mogą to być również urządzenia do pomiaru zużycia wody, gazu, ciepła.

Inteligentne urządzenia pomiarowe umożliwiają komunikację, w czasie rzeczy­wistym, między odbiorcą a operatorem pomiarów. Przy wykorzystaniu pośrednictwa operatora pomiarów możliwy jest także przesył danych z licznika do sprzedawcy oraz wysyłanie informacji od sprzedawcy do licznika. Umożliwia to m.in. automatyczną kon­figurację licznika, odłączenie zasilania, analizę rzeczywistych danych o zużyciu energii, zdarzeniach, np. zaniku zasilania jednej fazy. Liczniki inteligentne oferują odbiorcom informację o poborze energii, co umożliwia rzeczywiste zarządzanie zużyciem energii przez gospodarstwa domowe, a tym samym dostosowanie poboru do możliwości finansowych rodziny.

 

Inteligentny licznik rejestruje zużycie energii w cyklach godzinowych lub częstszych i przekazuje te informacje, co najmniej raz na dobę, w celach monitorowania oraz rozliczania zużycia energii. Pojęcie inteligentny licznik powszechnie jest rozumiane jako licznik energii elektrycznej, ale mogą to być również urządzenia do pomiaru zużycia wody, gazu, ciepła.

Jeżeli odbiorca będzie chciał być prosumentem, szczególnie, gdy będzie generował energię elektryczną i oddawał ją do sieci, będzie musiał mieć zainstalowany licznik czterokwadrantowy, który mierzy energie czynne (pobór i oddanie) oraz cztery energie bierne:

-     indukcyjną lub pojemnościową, w przypadku poboru energii przez odbiorcę,

-     indukcyjną lub pojemnościową, w przypadku generacji energii przez odbiorcę
i oddawania jej do sieci.


Zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań do wykładów tematycznych w ramach e-szkoleń "Abc Inteligentnych Sieci".