AKTUALNOŚCI
2013-10-18
E-energetyczna rewolucja
Polską energetykę czeka cyfrowa
rewolucja. Tym bardziej, że do 2050 r.
zapotrzebowanie na energię
ma się podwoić.


2013-10-17
Inteligentna energetyka - świetlana przyszłość?
W ramach Targów Energii Odnawialnej Renexpo odbyła się konferencja poświęcona ISE
AKTUALNOŚCI
2013-10-17
W ramach Targów Energii Odnawialnej Renexpo odbyła się konferencja poświęcona ISE


Na konferencji "Inteligentna energetyka" zorganizowanej przez organizację Smart Grids Polska i Smart-Grids.pl w ramach III Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland w dn. 17 października br., można się było dowiedzieć, iż mimo barier i sprzeczności interesów polski rynek elektroenergetyczny czekają duże zmiany. Nie ma bowiem odwrotu od decentralizacji rynku energii, a energetyka odnawialna, rozproszona i obywatelska, poprzez mechanizmy rynkowe, potrzebę dywersyfikacji źródeł energii i zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości jej dostaw, będzie nabierała coraz większego znaczenia i impetu.


Choć gospodarka krajowa bazuje jeszcze na paliwach kopalnych (węgiel, gaz, ropa, olej opałowy), a walka konwencjonalnego lobby energetycznego z odnawialnym przypomina walkę Dawida z Goliatem, przyszłość należy do zrównoważonego rozwoju. Tym bardziej, że nowoczesne technologie stosowane w ramach ISE, w tym zaawansowana infrastruktura pomiarowa (AMI, smart metering), demokratyzują rynek energii, umożliwiając poszczególnym jej odbiorcom i konsumentom aktywne angażowanie się w zarządzanie jej zużyciem za pośrednictwem inteligentnych liczników, a nawet jej wytwarzaniem (prosumpcja), co przy obecnym stanie techniki nie wymaga specjalistycznej obsługi. Na konferencji można było się również zapoznać z ekonomiką przykładowej nadachowej elektrowni solarnej. Kluczowym czynnikiem rozwoju solarnej energetyki prosumenckiej są jednak zasady rozliczeń z operatorami sieci dystrybucyjnej (OSD), które mają być określone w rozporządzeniu.


Smart Grids umożliwią także wprowadzenie elastycznego popytu na energię elektryczną, który z uwagi na obecną stałą taryfę dla konsumentów G11 czyni ten popyt obecnie nieelastycznym. Umożliwi to korzystanie z energii przez domowe elektrourządzenia w czasie dostępnych niższych taryf (tzw. zarządzanie stroną popytową DSM) oraz płacenie za energię na bazie rzeczywistego jej zużycia, a nie zaliczkowo jak to jest obecnie. Inteligentne Sieci Energetyczne pozwalają także na zwiększenie jakości dostarczanej energii, w tym niezawodności jej dostaw (ciągłości) i przepięć. Wg. dr Kowalaka same straty w polskiej gospodarce z powodu nieodpowiedniej jakości energii, której głównym odbiorcą jest przemysł, wynoszą ok. 24 mld. zł rocznie.


Zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań do wykładów tematycznych w ramach e-szkoleń "Abc Inteligentnych Sieci".