AKTUALNOŚCI
2013-10-18
E-energetyczna rewolucja
Polską energetykę czeka cyfrowa
rewolucja. Tym bardziej, że do 2050 r.
zapotrzebowanie na energię
ma się podwoić.


2013-10-17
Inteligentna energetyka - świetlana przyszłość?
W ramach Targów Energii Odnawialnej Renexpo odbyła się konferencja poświęcona ISE
AKTUALNOŚCI
2013-10-18
Polską energetykę czeka cyfrowa
rewolucja. Tym bardziej, że do 2050 r.
zapotrzebowanie na energię
ma się podwoić.Aby podołać tym wyzwaniom, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i unijnym wymogiem 3 x 20, powinniśmy z jednej strony zwiększyć oszczędność i efektywność energetyczną, z drugiej zaś zwiększyć podaż energii odnawialnej. Kluczem do tego mogą okazać się inteligentne sieci energetyczne ISE (Smart Grid). Wymaga to jednak rewolucyjnych zmian w obecnie stosowanych technologiach wytwarzania i dystrybucji energii. Tym bardziej, że według Komisji Europejskiej do 2020 r. 80% gospodarstw domowych powinno zostać wyposażonych w inteligentne liczniki energii elektrycznej.


O ile w branży komunikacyjnej rewolucja cyfrowa dokonała się w u nas pełni, a ilość telefonów w kraju (ponad 55 mln wg. GUS w 2013 r.) już znacznie przekroczyła liczbę obywateli, to pod względem rewolucji teleinformatycznej w energetyce posuwamy się dość wolno. Przedsięwzięcia mające na celu wyposażenie naszych domów w inteligentne liczniki energetyczne, które pozwalają bardziej racjonalnie zarządzać zużyciem energii, choć są już podejmowane, mają głównie charakter pilotażowy.


Już od kilku lat przedłużają się prace nad tzw. dużym trójpakiem energetycznym, w tym ustawą o odnawialnych źródłach energii, które mają stworzyć bardziej korzystne środowisko prawne dla rozwoju inteligentnych sieci i tzw. prosumpcji, czyli wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (ogniwa fotowoltaiczne, małe turbiny wiatrowe) na własne potrzeby i sprzedaż nadwyżek do sieci (wg. aktualnych regulacji po cenie 80% rynku konkurencyjnego). 11 września br. weszły wprawdzie w życie przepisy nowelizujące ustawę Prawo energetyczne, tzw. mały trójpak, lecz wciąż oczekiwane są rozporządzenia wykonawcze. Dzięki wprowadzanym zmianom zaistnieje możliwość produkowania energii na własne potrzeby w tzw. mikroistalacjach o mocy do 40 kW. Ustawa wprowadziła też ułatwienia w przyłączaniu takich instalacji do sieci operatorów systemów elektroenergetycznych.


Tempo zmian w energetyce jest zawrotne i, niestety, coraz większe, zarówno w skali makro i mikro. Duże nadzieje wiąże się z opanowaniem i coraz niższymi kosztami technologii zimnej fuzji jądrowej (procesu wytwarzania energii analogicznym jak w słońcu) i tzw. rozproszonej energetyki jądrowej. Jeszcze niedawno mówiło się o kolektorach słonecznych, najpierw płaskich, potem rurowych (heat pipe), jako o rynkowym hicie wspomagającym ogrzewanie budynków. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się fotowoltaice (ogniwom słonecznym), choć i w samej technologii paneli słonecznych następują szybkie zmiany i stały wzrost ich wydajności. Adaptacji do tych zmian, a przede wszystkim do wykorzystania szans, jakie stwarzają dla wszystkich konsumentów energii, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, w tym gmin, w szczególności zaś dla potencjalnych prosumentów, powinna służyć stała i ciągła edukacja.


Zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań do wykładów tematycznych w ramach e-szkoleń "Abc Inteligentnych Sieci".